Trên đời có 2 loại ánh sáng rực rỡ nhất: một là ánh mặt trời, hai là dáng vẻ nỗ lực của bạn

 "Trên đời có 2 loại ánh sáng rực rỡ nhất: một là ánh mặt trời, hai là dáng vẻ nỗ lực của bạn"

TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?