no image

Vũ Khiêu - Về giá trị đương đại của Nho giáo Việt Nam

So sánh với việc một số nước Đông Á đã vận dụng thành công những mặt tích cực của Nho giáo vào xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, b...
Mô tả
no image

Nguyễn Thị Thu Hương - S.Montesquieu – nhà triết học Khai sáng với tư tưởng đề cao “tinh thần pháp luật”

Charles de Secondat Montesquieu (1689 – 1755) – nhà triết học Khai sáng, nhà tư tưởng chính trị, nhà xã hội học và sử học người Pháp. Ông là...
 Nguyễn Văn Phúc - Quan niệm của C.Mác về đạo đức và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp xây dựng nền đạo đức mới ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Văn Phúc - Quan niệm của C.Mác về đạo đức và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp xây dựng nền đạo đức mới ở Việt Nam hiện nay

Quan niệm của C.Mác về đạo đức và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp xây dựng nền đạo đức mới ở Việt Nam hiện nay  Nguyễn Văn Phúc ...
 Nguyễn Hồng Thúy - Về quan điểm đạo đức học của chủ nghĩa hậu hiện đại

Nguyễn Hồng Thúy - Về quan điểm đạo đức học của chủ nghĩa hậu hiện đại

Về quan điểm đạo đức học của chủ nghĩa hậu hiện đại  Nguyễn Hồng Thúy Để làm rõ quan điểm đạo đức học của chủ nghĩa hậu hiện đại, ...
Vai trò của con người trong sự phát triển xã hội theo định hướng bền vững

Vai trò của con người trong sự phát triển xã hội theo định hướng bền vững

Vai trò của con người trong sự phát triển xã hội theo định hướng bền vững Phan Thị Oanh Khẳng định con người luôn giữ vị trí trun...
no image

Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc” Phạm Quang Duy

Thông tin Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc”  Nguồn:  http://philoso...
no image

Hội thảo Khoa học Đoàn Thanh niên “Thông báo Triết học của cán bộ nghiên cứu trẻ năm 2017”

Hội thảo Khoa học Đoàn Thanh niên “Thông báo Triết học của cán bộ nghiên cứu trẻ năm 2017” Nguồn:  http://philosophy.vass.gov.vn/ne...
Sách mới: Triết học Mác – Lênin: những nội dung cơ bản (Dương Quốc Quân, Chu Thị Liễu)

Sách mới: Triết học Mác – Lênin: những nội dung cơ bản (Dương Quốc Quân, Chu Thị Liễu)

Sách mới TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2017 Dương Quốc Quân và Chu Thị Liễu Tr...
Sự phân tích triết học các khuynh hướng khác nhau trong lập luận toán học

Sự phân tích triết học các khuynh hướng khác nhau trong lập luận toán học

Vũ Văn Viên Tạp chí Triết học Nguồn online: http://chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/cac_khuynh_huong_trong_lap_luan_toan_hoc-5.html Tro...
Vị thế và ảnh hưởng của triết học Đêcáctơ trong lịch sử triết học

Vị thế và ảnh hưởng của triết học Đêcáctơ trong lịch sử triết học

Lê Thanh Sinh Tạp chí Triết học Muốn hiểu rõ giá trị của triết học Đêcáctơ không gì bằng đem học thuyết ấy đặt vào trong tiến trình chu...
Immanuel Kant từ triết học phê phán đến nghiên cứu con người

Immanuel Kant từ triết học phê phán đến nghiên cứu con người

Hồ Sĩ Quý Nguồn online: http://chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/immanuelkant-triethocphephan-nccn-e.html Mặc dù ở giai đoạn tiền phê ph...
-->