Mai K Đa, Dương Quốc Quân - Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vlađimia Sôlôviép

Mai K Đa, Dương Quốc Quân - Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vlađimia Sôlôviép

Mai K Đa, Dương Quốc Quân Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vlađimia Sôlôviép Vlađimia Sôlôviép (Vladimir So...
Mô tả
Kiều Anh Vũ- Tư tưởng biện chứng của Hegel và sự kế thừa của triết học Marx

Kiều Anh Vũ- Tư tưởng biện chứng của Hegel và sự kế thừa của triết học Marx

Kiều Anh Vũ- Tư tưởng biện chứng của Hegel và sự kế thừa của triết học Marx Nghiên cứu lịch sử triết học trước Marx, chúng ta biết rằng...
Đặng Mộng Lân - Cách mạng khoa học - sự thay đổi khuôn mẫu (Paradigm)

Đặng Mộng Lân - Cách mạng khoa học - sự thay đổi khuôn mẫu (Paradigm)

Đặng Mộng Lân - Cách mạng khoa học - sự thay đổi khuôn mẫu (Paradigm) Cuốn sách "The Structure of Scientific Revolutions” của Thom...
Lương Việt Hải - Văn hóa, triết lý và triết học

Lương Việt Hải - Văn hóa, triết lý và triết học

Lương Việt Hải - Văn hóa, triết lý và triết học Bài viết góp phần luận giải mối quan hệ giữa văn hóa, triết lý và triết học. Văn hóa là...
no image

Lưu Phóng Đồng, dịch giả: Lê Khánh Trường - Triết học phương Tây hiện đại

Lưu Phóng Đồng, dịch giả: Lê Khánh Trường - Triết học phương Tây hiện đại Đây là quyển giáo trình triết học hướng đến thế kỷ 21 trên cơ...
no image

A. I. Uemov, Đỗ Thu Thủy dịch - Cách tiếp cận hệ thống trong vấn đề phân loại các khoa học và nghiên cứu khoa học

A. I. Uemov, Đỗ Thu Thủy dịch - Cách tiếp cận hệ thống trong vấn đề phân loại các khoa học và nghiên cứu khoa học Vấn đề phân loại tri ...
Lê Ngọc Hùng- Sai lầm, rủi ro trong khoa học phương Tây và đổi mới tư duy về khoa học ở Việt Nam

Lê Ngọc Hùng- Sai lầm, rủi ro trong khoa học phương Tây và đổi mới tư duy về khoa học ở Việt Nam

Lê Ngọc Hùng- Sai lầm, rủi ro trong khoa học phương Tây và đổi mới tư duy về khoa học ở Việt Nam Trong bài viết này, tác giả đã tập tru...
Hoàng Ngọc Hiến - Luận bàn về những vấn đề minh triết

Hoàng Ngọc Hiến - Luận bàn về những vấn đề minh triết

Hoàng Ngọc Hiến - Luận bàn về những vấn đề minh triết Tôi bắt đầu tiểu luận này bằng những suy nghĩ có liên quan đến chủ đề minh triết...
Hà Yên - Nhiệm vụ nặng nề của triết học Mác Lê nin trước thách thức của vật lý học hiện đại

Hà Yên - Nhiệm vụ nặng nề của triết học Mác Lê nin trước thách thức của vật lý học hiện đại

Hà Yên Nhiệm vụ nặng nề của triết học Mác Lê nin trước thách thức của vật lý học hiện đại Vào những năm đầu của thế kỷ XX, khi cuộc c...
Dương Quốc Quân, Vũ Thị Thu Hương - Phát triển kinh tế tư nhân với đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay

Dương Quốc Quân, Vũ Thị Thu Hương - Phát triển kinh tế tư nhân với đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay

Dương Quốc Quân, Vũ Thị Thu Hương Phát triển kinh tế tư nhân với đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế ...
Đặc trưng của tri thức triết học và sự biến đổi đối tượng nghiên cứu của triết học qua các giai đoạn lịch sử?

Đặc trưng của tri thức triết học và sự biến đổi đối tượng nghiên cứu của triết học qua các giai đoạn lịch sử?

Đặc trưng của tri thức triết học và sự biến đổi đối tượng nghiên cứu của triết học qua các giai đoạn lịch sử? 1. Khái niệm “Triết ...
Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) - TS. Dương Quốc Quân, ThS. Nguyễn Thị Giang, ThS. Khuất Thị Vang (đồng chủ biên)

Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) - TS. Dương Quốc Quân, ThS. Nguyễn Thị Giang, ThS. Khuất Thị Vang (đồng chủ biên)

SÁCH MỚI Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng): TS. Dương Quốc Quân, ThS. Nguyễn...
[QC] Xịt khoáng SunLook của Nga giúp giữ ẩm hoàn hảo

[QC] Xịt khoáng SunLook của Nga giúp giữ ẩm hoàn hảo

Xịt khoáng SunLook của Nga giúp giữ ẩm hoàn hảo Rất lý tưởng để sử dụng sau khi phơi nắng, trong phòng tắm nắng, trong các chuyế...
-->