Ads (728x90)

Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

Theo Lênin, Khái niệm đấu tranh giai cấp dùng để chỉ “cuộc đấu tranh của quần chúng bị tướt hết quy...


HƠN 20 NGÀN TÀI LIỆU TRIẾT HỌC MIỄN PHÍ
DOWNLOAD TẠI ĐÂY


Qui luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

Qui luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại là qui luậ...


HƠN 20 NGÀN TÀI LIỆU TRIẾT HỌC MIỄN PHÍ
DOWNLOAD TẠI ĐÂY