Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources)

Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources)

Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources) Authors: Le Thi Hong Phuong, Sergei Nhiznhikov Publication...
Mô tả
Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)

Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)

Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)  Authors: Нижников Сергей Анатольевич, Ле Тхи Хонг Фыонг P...
Đăng báo Quốc tế ngành Triết học trên các tạp chí khoa học ISSN tháng 04/2020

Đăng báo Quốc tế ngành Triết học trên các tạp chí khoa học ISSN tháng 04/2020

Đăng báo Quốc tế trên các tạp chí khoa học ISSN tháng 04/2020 XUATBANQUOCTE.COM nhận tư vấn và hỗ trợ Đăng báo quốc tế cho các nghi...
Viện Khoa học Môi trường và Xã hội tuyển dụng ngành Triết học

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội tuyển dụng ngành Triết học

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội đang cần tuyển dụng 20 nghiên cứu viên trong đó có ngành triết học https://neu.edu.vn/Resources/...
Xuất bản Quốc Tế - xuatbanquocte.com - Kênh hỗ trợ tốt nhất cho đăng bài quốc tế các ngành khoa học xã hội

Xuất bản Quốc Tế - xuatbanquocte.com - Kênh hỗ trợ tốt nhất cho đăng bài quốc tế các ngành khoa học xã hội

Xuất bản Quốc Tế - xuatbanquocte.com Kênh hỗ trợ tốt nhất cho đăng bài quốc tế các ngành khoa học xã hội  Các dịch vụ cơ bản: ...
Thư mời viết bài cho hội thảo "Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay"

Thư mời viết bài cho hội thảo "Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay"

Thư mời viết bài cho hội thảo "Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay" Học viện Quản lý giáo dục 2019...
Tọa đàm Vai trò của Triết lý, Triết học, và Minh Triết trong Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Việt đương đại

Tọa đàm Vai trò của Triết lý, Triết học, và Minh Triết trong Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Việt đương đại

    Tọa đàm Vai trò của Triết lý, Triết học, và Minh Triết trong Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Việt đương đại ...
Thuốc bầu ELEVIT NGA mua ở đâu uy tín và tin cậy nhất?

Thuốc bầu ELEVIT NGA mua ở đâu uy tín và tin cậy nhất?

Thuốc bầu ELEVIT NGA mua ở đâu uy tín và tin cậy nhất? Thuốc bầu ELEVIT Nga - vitamin tổng hợp chỉ định bổ sung cho phụ nữ dự định ...
Lê Thị Hồng Phượng - Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski

Lê Thị Hồng Phượng - Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski

Lê Thị Hồng Phượng - Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski - Mục đích của nghiên cứu: nghiên cứu những ...