Tìm hiểu sự khác biệt giữa chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Lenin của một số học giả Trung Quốc - TS. Phạm Thanh Hà

TS. Phạm Thanh Hà         

Tìm hiểu sự khác biệt giữa chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Lenin của một số học giả Trung Quốc

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?