TS. Hà Thị Bắc, TS. Lê Văn Hùng - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG XÂYDỰNG NỀN GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TS. Hà Thị Bắc

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN,

TS. Lê Văn Hùng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinhcho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, cống hiến trọn cuộc đời mình choTổ quốc, nhân dân. 

Người đã để lại cho chúng ta cả hệ thống tư tưởng đồ sộ được thểhiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Sinh thời, không chỉlà một vị lãnh tụ kiệt xuất, một nhà cách mạng lỗi lạc mà còn một tấm gương mẫu mựcvề đạo đức, về ý thức tự học, tự giáo dục. 

Người đặc biệt đề cao vai trò của giáo dục,nêu cao những tấm gương người tốt, việc tốt để lôi cuốn tất cả mọi người cùng tham giavào sự nghiệp giáo dục vì mục đích xây dựng cuộc sống mới, xã hội mới, dân giàu, nướcmạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Những tư tưởng, quan niệm của Người về giáodục vẫn có giá trị rất lớn trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộcđổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ở Việt Namhiện nay. 

Trong phạm vi của bài viết này, các tác giả sẽ tập trung làm rõ một số quanđiểm cơ bản của Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Namtrong xây dựng nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

 

TÓM TẮT KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
ABSTRACT OF INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM: TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI
PHILOSOPHY OF EDUCATION IN VIETNAM: FROM TRADITION TO MODERN TIME


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
THÁNG 9/ 2023

Xem thông tin chi tiết về hội thảo: TẠI ĐÂY
 


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?