Viện Triết học thông báo tuyển chọn đơn vị in ấn

Viện Triết học thông báo tuyển chọn đơn vị in ấn

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

 Viện Triết học thông báo tuyển chọn đơn vị in ấn


Trong chương trình khoa học: “Tập huấn nâng cao nhận thức về dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Vĩnh Long và Ninh Thuận”, dưới sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg (Văn phòng Đông Nam Á), Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cần tuyển đơn vị in ấn để xuất bản 02 cuốn Kỷ yếu hội thảo “Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam” bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Ấn phẩm tiếng Việt: 500 trang x 300 cuốn

Ấn phẩm tiếng Anh: 300 trang x 300 cuốn

ĐỌC TIẾP


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com