LỊCH SỬ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHIÊN CHUYỂN CÁC NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI - Hà Học Trạc

LỊCH SỬ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHIÊN CHUYỂN CÁC NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI 
Tác giả: GS.TS. Hà Học Trạc
Khổ sách: 15x22 cm
Số trang: 480
Giá bìa: 96.000 VNĐ
📌Link tìm đọc và đặt sách:
http://www.nxbtrithuc.com.vn/Danh-muc-tu-sach/2654751/208/Lich-su-li-luan-va-thuc-tien-Phien-chuyen-cac-ngon-ngu-tren-the-gioi.html
--------
Cuốn sách đưa ra nhiều tư liệu, nhiều ý tưởng về vấn đề phiên chuyển tên riêng các nhà khoa học, địa danh... nước ngoài sang tiếng Việt. 
Nội dung cuốn sách đã đi sâu vào những vấn đề của các ngôn ngữ và ngôn ngữ học nói chung, âm vị học, chữ viết, sự biến đổi của ngôn ngữ qua đời sống. Có những phần đi sâu vào các quá trình biến đổi và phát triển của một loạt các ngôn ngữ như: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, vv. Phần ngôn ngữ Ấn - Âu, tác giả đã đưa ra được những kiến thức và ví dụ tiêu biểu, thú vị.
📌Mục lục cơ bản: 
Chương 1: PHIÊN CHUYỂN TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI SANG TIẾNG VIỆT
1. Quy luật phát triển của ngôn ngữ                                          
2. Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta                   
3. Một số quan điểm khác nhau trong phiên chuyển tên riêng nước ngoài sang tiếng Việt
4. Một số đặc điểm trong phiên âm tiếng Việt                           
5. Việt Nam hoá tên riêng nước ngoài                                       
Chương 2: TIẾNG VIỆT - CHỮ NÔM - CHỮ QUỐC NG
1. Quá trình vay mượn tiếng Hán và chữ Hán                           
2. Chữ Nôm - một sáng tạo độc đáo của người Việt Nam         
3. Chữ quốc ngữ - một thành công lớn của quá trình Latinh hoá tiếng Việt         
Chương 3: CÁC NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI
1. Lịch sử hình thành và phát triển các ngôn ngữ trên thế giới 
2. Một số họ ngôn ngữ chủ yếu                                                 
3. Lịch sử hình thành chữ viết và các bảng chữ cái của các ngôn ngữ trên thế giới
4. Những hệ thống chữ viết sử dụng trên thế giới                    
Phụ lục 1: Danh mục 30 ngôn ngữ có số lượng người nói nhiều nhất trên thế giới
Phụ lục 2: Sơ đồ hình thành và phát triển các ngôn ngữ và chữ viết chủ yếu trên thế giới        
Phụ lục 3: Một số chữ viết tiêu biểu thời cổ đại                        
Chương 4: RÔMANH HÓA CÁC NGÔN NGỮ PHI LATINH                                                                
Chương 5: BẢNG KÍ HIỆU PHIÊN ÂM QUỐC TẾ (International Phonetic Alphabet - IPA)
...
Chương 6: CHUYỂN TỰ VÀ PHIÊN ÂM MỘT SỐ NGÔN NGỮ
1. Tiếng Trung Quốc                                                                  
2. Tiếng Triều Tiên                                                                     
3. Tiếng Nhật                                                                             
4. Tiếng Nga và bảng chữ cái Xlavơ                                         
5. Tiếng Hi Lạp                                                                          
6. Các ngôn ngữ Xlavơ                                                             
7. Các ngôn ngữ Rôman                                                            
8. Các ngôn ngữ Giecmanh                                                       
9. Các ngôn ngữ Nam Á                                                            
10. Các ngôn ngữ Đông Nam Á                                                
11. Một số ngôn ngữ đặc biệt 
...
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?