TS. Lê Thị Tuyết, TS. Dương Quốc Quân - Những tiền đề hình thành của triết học Việt Nam

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Những tiền đề hình thành của triết học Việt Nam

Kỷ yếu "Khoa học và cộng đồng", Hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, tháng 3, trang 72-74, 2013. Hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
Admin: triethoc.plus@gmail.com
http://www.triethoc.info


Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE: