Mời tham gia Hội thảo chuyên đề “Research Ethics and Intergrity” do TS. Simon Peel và TS. Peter Burke trình bày tại Đại học RMIT

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhận được thông báo từ Văn phòng Giám đốc của Đại học Quốc tế RMIT về Hội thảo chuyên đề “ResearchEthics and Intergrity” do TS. Simon Peel và TS. Peter Burke từ ĐH RMIT Melbourne trình bày với thông tin chi tiết như sau:


Thời gian: 08:30 – 16:45 ngày 03/04/2014 (Thứ Năm).
Địa điểm: ĐH RMIT (702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7)
Đối tượng tham dự: Nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu có quan tâm đến đề tài này.

Đăng kí: Quý Thầy, Cô và các anh, chị có quan tâm đến hội thảo trên, vui lòng gửi email đăng kí đến địa chỉ: nttthao@vnuhcm.edu.vn hoặc nttthao@vnuhcm.edu.vn với đầy đủ thông tin về họ tên, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email và vui lòng xác nhận có tham gia buổi ăn trưa hay không. *Hạn chótđăng kí trước ngày 21/03/2014 (Thứ Sáu).

Thông tin chi tiết xem tại đây
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?