Tư tưởng Nho giáo trong văn bản hương ước Triều Tiên, tham chiếu với Việt Nam

Được dịp tiếp cận sớm nhất và khảo cứu, đem về Việt Nam các văn bản hương ước chữ Hán của Triều Tiên, từ nguồn tài liệu này người viết đã triển khai các đề tài nghiên cứu và hướng dẫn học viên sau đại học tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn nội dung hương ước Triều Tiên. 

Bài viết được hình thành trong quá trình tác giả nghiên cứu về hương ước Triều Tiên sau khi được tiếp cận với tài liệu hương ước tại Hàn Quốc. Có khá nhiều điều gần gũi về nội dung giữa hương ước chữ Hán của Việt Nam và Triều Tiên, trong đó tư tưởng Nho giáo thể hiện trong văn bản là một điều nổi trội. Mục tiêu của bài viết nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu cũng như đối tượng sinh viên các ngành khoa học xã hội của Việt Nam và những ai quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc có thể hiểu được những nét cơ bản của Hương ước Hàn Quốc. 
Tập san Khoa học Xã hội
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?