Triết học Nga trước 1917 và triết học Xô Viết: sự liên tục hay gián đoạn? - PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng và Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng và Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

Triết học Nga trước 1917 và triết học Xô Viết: sự liên tục hay gián đoạn?

PDF DOWNLOAD


Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học
TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?