Tác động của tư tưởng và xã hội Nga Xô Viết tới tư tưởng một số trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX - PGS. TS. Trần Thị Hạnh

PGS. TS. Trần Thị Hạnh  

Tác động của tư tưởng và xã hội Nga Xô Viết tới tư tưởng một số trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?