Sự thống nhất và khác biệt giữa đạo đức và pháp quyền trong triết học đạo đức của Vladimir Soloviev - TS. Phan Thành Nhâm và TS. Phạm Thị Kim Ngân


TS. Phan Thành Nhâm và TS. Phạm Thị Kim Ngân

Sự thống nhất và khác biệt giữa đạo đức và pháp quyền trong triết học đạo đức của Vladimir Soloviev

PDF DOWNLOADThông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?