Quan niệm của Nikolai Berdyaev về tha hoá con người nhìn từ lý luận tha hoá của C. Mác - PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền và NCS. Nguyễn Thị Kim ThanhPGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền và NCS. Nguyễn Thị Kim Thanh

Quan niệm của Nikolai Berdyaev về tha hoá con người nhìn từ lý luận tha hoá của C. Mác


PDF DOWNLOAD
Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?