Quan điểm của Fyodor Dostoevsky về cái ác qua tác phẩm “Tội ác và hình phạt” - TS. Lương Thị Thu Hường và Ths. Ngô Thị Hường

TS. Lương Thị Thu Hường và Ths. Ngô Thị Hường

Quan điểm của Fyodor Dostoevsky về cái ác qua tác phẩm “Tội ác và hình phạt” 

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?