Mối quan hệ giữa vật chất và tư duy trong “Vũ trụ học tinh thần” của Evald Ilyenkov - Phạm Minh Đức và Trần Ngọc Thuý

Phạm Minh Đức và Trần Ngọc Thuý         

Mối quan hệ giữa vật chất và tư duy trong “Vũ trụ học tinh thần” của Evald Ilyenkov         

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?