E.V. Ilyenkov với vấn đề đồng nhất tư duy và tồn tại trong lịch sử triết học phương Tây - TS. Nguyễn Thị Như

TS. Nguyễn Thị Như        

E.V. Ilyenkov với vấn đề đồng nhất tư duy và tồn tại trong lịch sử triết học phương Tây     

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?