I. Kant từng là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Berlin - Sự kiện về I. Kant

Sự kiện về Immanuel Kant
I. Kant từng là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Berlin


Nhà triết học Đức đã được nhận vào Viện Hàn lâm Khoa học Berlin năm 1786.

Vào thời điểm đó, Viện này được coi là một trong những tổ chức khoa học uy tín và có thẩm quyền nhất ở châu Âu. Lời mời đến Viện Hàn lâm Khoa học Berlin là sự ghi nhận những đóng góp đáng kể của ông cho khoa học. Khi còn ở học Viện, Kant tiếp tục nghiên cứu và xuất bản triết học, và công trình của ông đã nhận được sự công nhận và tôn trọng cả trong cộng đồng học thuật cũng như công chúng nói chung.

Mai K Đa dịch từ tiếng Nga
Nguồn: http://www.maikda.com/2024/02/i-kant-tung-la-thanh-vien-cua-vien-han.html


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?