I. Kant là nhà tư tưởng của giai cấp tư sản tiên tiến ở Đức - Sự kiện về I. Kant

Sự kiện về Immanuel Kant
I. Kant là nhà tư tưởng của giai cấp tư sản tiên tiến ở Đức


Những ý tưởng và quan điểm triết học của I. Kant đã gây được tiếng vang với nhiều đại diện của tầng lớp thượng lưu và giàu có trong xã hội. I. Kant thúc đẩy việc sử dụng phổ biến lý trí và tư duy độc lập, kêu gọi mọi người phấn đấu vì tự do, độc lập và quyền tự quyết.

Những tư tưởng này trùng hợp với tư tưởng của giai cấp tư sản Đức về sự tiến bộ và phát triển xã hội. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là I. Kant không phải là một nhà tư tưởng cấp tiến thực sự và không kêu gọi lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến ​​​​và cách mạng tư sản.

Mai K Đa dịch từ tiếng Nga
Nguồn: http://www.maikda.com/2024/02/i-kant-la-nha-tu-tuong-cua-giai-cap-tu.html 


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?