Các nhà tâm lý học nhận thức sử dụng ý tưởng của I. Kant - Sự kiện về I. Kant

Sự kiện về Immanuel Kant
Các nhà tâm lý học nhận thức sử dụng ý tưởng của I. Kant


Kant tin rằng khả năng hiểu biết của chúng ta bị giới hạn bởi các loại lý trí bẩm sinh. Điều này có nghĩa là sự hiểu biết của chúng ta về thế giới phụ thuộc vào các phạm trù chúng ta sử dụng để tổ chức thông tin.

Đây là một trong những ý tưởng chính của ông và nó ảnh hưởng đến sự phát triển của tâm lý học nhận thức. Trước hết, về sự phát triển của các khái niệm như quan điểm hóa, phạm trù hoá và sơ đồ hóa thông tin. Các nhà tâm lý học nhận thức sử dụng chúng để giải thích cách chúng ta tổ chức và giải thích thông tin mà chúng ta nhận được từ thế giới xung quanh. 

Chúng ta chỉ có thể biết điều gì tương ứng với khả năng nhận thức của mình.

Mai K Đa dịch từ tiếng Nga
Nguồn:

TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?