Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học quốc gia "Phát thuy truyền thống "Phụng đạo, yêu nước, hộ Quốc, an Dân" của Phật giáo thời kỳ Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh hướng tới hùng cường"

Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học quốc gia "Phát thuy truyền thống "Phụng đạo, yêu nước, hộ Quốc, an Dân" của Phật giáo thời kỳ Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh hướng tới hùng cường"

Hội thảo tập trung vào một số nội dung:

Bối cảnh lịch sử hình thành, phát triển Phật giáo thời Lý, Trần.

Lý luận chung về truyền thống "Phụng đạo yêu nước, hộ Quốc, an Dân"

Truyền thống "Phụng đạo yêu nước, hộ Quốc, an Dân" của Phật giáo Việt Nam thời đại Lý, Trần

Vai trò "Phụng đạo yêu nước, hộ Quốc, an Dân" của các thiền sư thời kỳ Lý, Trần (cụ Lê Nghĩa, Từ Đạo Hạnh...)

Những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong việc "Phụng đạo yêu nước, hộ Quốc, an Dân"

Hạn thu bài: 15/7 - 20/10

Thời gian tổ chức hội thảo: 01/2024
TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?