Sách hay - Từ triết học so sánh đến triết học liên văn hoá

 Từ triết học so sánh đến triết học liên văn hoá

Biên tập M.T. Stepanant 

Viện Triết học Viện Hàn lâm khoa học Nga

 

CHI TIẾTTRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?