Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo về TS. BHIMRAO AMBEDKAR

 Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo về TS. BHIMRAO AMBEDKARLink tải thư mời

http://www.xuatbanquocte.com/2023/02/thu-moi-viet-bai-tham-luan-cho-hoi-thao.html


Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?