Thư mời hội thảo KHQT “Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: cách tiếp cận nghiên cứu so sánh”

Thư mời hội thảo KHQT 

“Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: cách tiếp cận nghiên cứu so sánh”


Thời gian: 2-3 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Cơ quan tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănHội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

1. Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian: những vấn đề lý luận chung

2. Tôn giáo dân gian ở Việt Nam: trường hợp của người Việt

3. Tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

4. Tôn giáo và tín ngưỡng dân gian trong xã hội truyền thống và xã hội hiện đại: kinh nghiệm của các nước

5. Tôn giáo và tín ngưỡng dân gian ở Đông, Nam Á và một số nền văn hóa khác: cách tiếp cận so sánh

Thông tin Chi tiết

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?