Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”

 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế 

“Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”

Cùng với triết học Đức, Anh, Pháp, triết học Nga là một trong những cái nôi của triết học phương Tây, có bề dày lịch sử nhiều thế kỷ. Triết học Nga, một mặt, là sự tiếp thu những thành tựu của triết học Tây Âu từ thời Hy Lạp - La Mã cổ đại, mặt khác, là sự sáng tạo độc lập trong bối cảnh lịch sử đặc thù của nước Nga. Việt Nam và Nga có quan hệ chặt chẽ trong suốt cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, chúng ta chưa có điều kiện quan tâm nhiều tới triết học Nga. Nhằm phần nào khắc phục tình trạng này, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”.

- Những vấn đề chủ yếu của triết học Nga trước thế kỷ XX.

- Triết học Nga - Xô Viết trong bối cảnh biến động chính trị - xã hội thế kỷ XX và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam.

- Viễn cảnh triết học Nga thế kỷ XXI và triển vọng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy triết học Việt – Nga.


Tất cả các bài viết đều qua sự lựa chọn của Ban Tổ chức Hội thảo và được các nhà khoa học phản biện khách quan. Các bài viết được chấp nhận sẽ in thành Kỷ yếu Hội thảo khoa học (có giấy phép xuất bản và mã ISBN).

http://www.xuatbanquocte.com/2022/04/hoi-thao-triet-hoc-nga-va-viet-nam-lich.html

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?