Triết gia THALES

Triết gia THALES

THALES (625?- 546? tCN), triết gia Hy Lạp, sinh tại Miletus, Tiểu Á. Ông là người sáng lập triết học Hy Lạp và được xem là một trong bảy nhà hiền triết ở Hy Lạp. 

Cùng với Anaximander và Anaximene, Thales được coi là triết gia của những phái Miletus, một trường phái triết học cho rằng, nguyên lý nền tảng của vũ trụ là những nguyên chất. 

Thales nổi danh vì kiến thức thiên văn học, khi tiên đoán chính xác nhật thực xảy ra vào ngày 28/5/585 tCN. Ông cũng được nhìn nhận là đã mở ra môn hình học ở Hy Lạp. 

Theo Thales, nguyên chất của vạn vật là nước, mà từ nó vạn vật xuất phát và trong nó vạn vật bị tiêu tán. Trước Thales, những giải thích về vũ trụ đều mang tính thần thoại, nên sự tập trung của ông vào bản thể có tính vật chất của vũ trụ đánh dấu sự khai sinh của tư duy khoa học. 

Thales không để lại trước tác nào; những hiểu biết về ông được rút ra từ tác phẩm Siêu hình học (Metaphysics) của Aristotle.

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?