Chi hội Triết học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập

 Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2021, Chi hội Triết học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã được thành lập sau buổi đại hội. Tiếp sau các Chi hội Triết học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Chi hội Triết học tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây là Chi hội Triết học thứ ba được thành lập, trực thuộc Hội triết học Việt Nam.

BCH Chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 5 đồng chí gồm: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Khoa Triết học, Uỷ viên Thường vụ Hội Triết học: Chi hội trưởng; GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo – Trưởng Bộ môn Lịch sử Triết học: Chi hội phó; TS. Trần Thị Điểu – Phó Trưởng Khoa Triết học: Chi hội phó; TS. Phạm Hoàng Giang – Phó Trưởng Khoa Triết học: Uỷ viên, TS. Mai K Đa – Giảng viên: Uỷ viên.

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?