Tháng 3/2022 - Hội thảo khoa học quốc tế về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp ISBN

Tháng 3/2022 - Hội thảo khoa học quốc tế về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp ISBN
 

Chủ đề cơ bản của Hội thảo:
Lý thuyết và lịch sử của pháp luật và nhà nước
Luật Hiến pháp và Thành phố
Luật Dân sự
Luật kinh doanh và lao động
Luật gia đình
Luật tài chính, thuế và ngân sách
Lệ làng. Luật tài nguyên thiên nhiên. Luật môi trường. Luật nông nghiệp
Luật hình sự và tội phạm học. Luật hành pháp hình sự. quá trình phạm tội
Luật quôc tê
Hoạt động tư pháp, hoạt động công tố, nhân quyền và hoạt động thực thi pháp luật
Khoa học Pháp y. Hoạt động pháp y. Hoạt động tìm kiếm
Luật thông tin
Luật hành chính. Quy trình hành chính
Tố tụng dân sự. Quy trình trọng tài
Những vấn đề thời sự của luật học hiện đại
Và các vấn đề nghiên cứu luật pháp, nhà nước, pháp quyền, tư pháp khác…

Xem chi tiết: http://www.xuatbanquocte.com/2021/11/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-isbn-ve-luat_28.html

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?