Đại hội XIII phát triển quan điểm về kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại

 Đại hội XIII phát triển quan điểm về kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại - PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Hội thảo "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

Thời gian: 8h00 – 12h00 ngày 15 tháng 10 năm 2021 (thứ Sáu)

Địa điểm: P.702, Học viện KHXH, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


Giới thiệu Đại biểu, Chủ trì Hội thảo

Chủ trì Hội thảo:

1. GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Triết học

2. GS.TS. Phạm Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội

3. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt NamBổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?