Hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh, giảng viên về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 kỷ yếu ISBN

 Hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh, giảng viên về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 kỷ yếu ISBN 

Triết học+ - Thông tin hội thảo khoa học

- Hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.
- Nhận bài viết từ 8 trang.
- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga
- Kỷ yếu có mã số sách ISBN
- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.
- Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.
- Đối tượng tham gia: nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?