Hội thảo khoa học Triết học và liên ngành dành cho NCS, giảng viên (tháng 8.2021)

Một số hội thảo hay cho nghiên cứu sinh, giảng viên

* Hội thảo Khoa học quốc tế liên ngành, ngày 4 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa học Quốc tế về tâm lý và sư phạm, ngày 11 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa ọc quốc tế liên ngành, ngày 18 tháng 8 năm 2021.

Chi tiêt xem: http://www.xuatbanquocte.com/2021/07/thang-82021-thong-tin-hoi-thao-khoa-hoc.html 


 

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?