Hội thảo khoa học quốc tế về kinh tế tháng 8/2021, ra kỷ yếu có mã số ISBN

Xem lịch các hội thảo khoa học quốc tế có kỷ yếu ISBN tất cả các ngành xã hội nhân văn TẠI ĐÂY >>>

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng và các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế tháng 7-8/2021

Hội thảo khoa học quốc tế về kinh tế tháng 8/2021, ra kỷ yếu có mã số ISBN 

Chủ đề cơ bản của Hội thảo:

Phần 1 Lý thuyết kinh tế

Phần 2 Quản lý

Phần 3 Tiếp thị

Phần 4 Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng

Phần 5 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

Phần 6 Thuế và Thuế

Phần 7 Bảo hiểm

Phần 8 Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế

Phần 9 Kinh tế khu vực

Phần 10 Kinh tế Kinh doanh

Phần 11 Những vấn đề hiện đại của nền kinh tế quốc dân

Phần 12 Cạnh tranh và khả năng cạnh tranh

Phần 13 Đổi mới và sáng tạo

Phần 14 An ninh kinh tế

Phần 15 Các công cụ toán học và thông tin trong kinh tế học

Phần 16 Các khía cạnh pháp lý của hoạt động kinh tế

Phần 17 Các vấn đề thực tế của kinh tế học

Phần 18 Các vấn đề chính sách hiện tại

Phần 19 Các vấn đề thực tế của xã hội học

Và các vấn đề kinh tế, xã hội có liên quan


Chi tiết: http://www.xuatbanquocte.com/2021/07/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-isbn-ve-kinh.html


Liên hệ để được hỗ trợ.

Zalo: 0964.760.502

Email: xahoinhanvan.tapchi@gmail.com

Website: http://www.xuatbanquocte.com

 


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?