Women in zone VI Vietnam in combat in the war against the US 1954 - 1975 - Nga T.T.T.

Tài liệu hay sưu tầm về chiến tranh Việt Nam

Women in zone VI Vietnam in combat in the war against the US 1954 - 1975 

Tran Thi Thuy Nga. 

Bulletin of Science and Education. 2021. No. 8 (111). Part 1. Pp. 35-39. 

ISSN 2312-8089. DOI: 10.24411/2312-8089-2021-10806

Nguồn tham khảo:

http://www.elibrary.vn/2021/05/tran-thi-thuy-nga-women-in-zone-vi.html

http://www.academic.vn/2021/05/women-in-zone-vi-vietnam-in-combat-in.html

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?