Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Một số vấn đề tư tưởng triết học và đạo đức ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX”

 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học 

“Một số vấn đề tư tưởng triết học và đạo đức ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX”


Nội dung chính của hội thảo

Hội thảo tập trung vào những chủ đề chính sau đây

1. Các tư tưởng triết học và đạo đức Khổng giáo trong bối cảnh lịch sử mới.

2. Các tư tưởng triết học và đạo đức Phật giáo trong bối cảnh Phong trào chấn hưng Phật giáo. 

3. Các trào lưu tư tưởng triết học, đạo đức phương Tây và sự hình thành tầng lớp trí thức mới.

4.Các tư tưởng triết học và đạo đức Kitô giáo và vị trí của chúng trong xã hội Việt Nam.

Xem chi tiết: http://www.academic.vn/2021/05/hoi-thao-khoa-hoc-mot-so-van-e-tu-tuong.htmlTRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?