-->

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Một số vấn đề tư tưởng triết học và đạo đức ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX”

Triết học+

 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học 

“Một số vấn đề tư tưởng triết học và đạo đức ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX”


Nội dung chính của hội thảo

Hội thảo tập trung vào những chủ đề chính sau đây

1. Các tư tưởng triết học và đạo đức Khổng giáo trong bối cảnh lịch sử mới.

2. Các tư tưởng triết học và đạo đức Phật giáo trong bối cảnh Phong trào chấn hưng Phật giáo. 

3. Các trào lưu tư tưởng triết học, đạo đức phương Tây và sự hình thành tầng lớp trí thức mới.

4.Các tư tưởng triết học và đạo đức Kitô giáo và vị trí của chúng trong xã hội Việt Nam.

Xem chi tiết: http://www.academic.vn/2021/05/hoi-thao-khoa-hoc-mot-so-van-e-tu-tuong.html
Thông tin liên hệ:
  • Hquảng cáo 2
  • Liên hệ: Ban biên tập
  • Phone/Zalo: 0uảng cáo 2000
  • Email: hphuuảng cáo 2.com
  • Website: www.huảng cáo 2t
Hãy liên hệ vớiuảng cáo 2sản phẩm phù hợp

eLIBRARY.vn


Tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.

Thông tin hữu ích
  • quảng cáo 1111
  • Liên hệ: quảng cáo 1111
  • Phone/Zalo: quảng cáo 1111
  • Email: xuaquảng cáo 1111
  • Website: www.quảng cáo 1111om
Hãy liên hệ vquảng cáo 1111hợp

ACADEMIC.VN


Thư mục tài liệu hay