Năm 2021 - Đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu sinh các ngành xã hội nhân văn

 Năm 2021 - Đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu sinh các ngành XHNV

 


Hỗ trợ đăng báo gấp cho nghiên cứu sinh

Website: xuatbanquocte.com

E-mail: xuatbantapchi@gmail.com

Zalo: 0964.760.502

#xuatbanquocte #dangbaoquocte

 

Danh mục các ngành hỗ trợ đăng báo quốc tế

- Báo chí

- Truyền thông

- Dân tộc học

- Đạo đức học

- Địa lý

- Khoa học chính trị

- Chính trị học

- Giáo dục chính trị

- Lý luận và PPDH bộ môn Giáo dục Chính trị

- Kinh tế

- Lịch sử

- Lịch sử nghệ thuật

- Lịch sử thế giới

- Lịch sử Việt Nam

- Lý luận và PPDH bộ môn Lịch sử

- Khảo cổ học

- Luật học

- Nghiên cứu văn hóa

- Văn hóa học

- Đô thị học

- Quản lý thông tin

- Đông Phương học

- Hàn Quốc học

- Nhật Bản học

- Ấn Độ học

- Trung Quốc học

- Du lịch học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Văn học

- Ngôn ngữ học

Ngữ văn

- Ngữ văn Pháp

- Ngữ văn Trung Quốc

- Ngữ văn Đức

- Ngữ văn Nga

- Ngữ văn Tây Ban Nha

- Ngữ văn Ý

- Ngữ văn Anh

- Lý luận văn học

- Văn học Việt Nam

- Văn học dân gian

- Hán Nôm

- Lý luận và PPDH bộ môn Văn và tiếng Việt

- Văn học Nước ngoài

- Lưu trữ học và quản trị văn phòng

- Nhân chủng học

- Nhân khẩu học

- Nhân học

- Tâm lý học

- Tâm lý giáo dục

- Lý luận và lịch sử giáo dục

- Tâm lý học chuyên ngành

- Giáo dục học / Khoa học giáo dục

- Sư phạm

- Sư phạm mầm non / Giáo dục mầm non

- Giáo dục tiểu học / Lý luận và PPDH Tiểu học

- Giáo dục đặc biệt

- Giáo dục và phát triển cộng đồng

- Thẩm mỹ học

- Lí luận và PPDH bộ môn Mĩ thuật

- Khoa học quân sự

- Tôn giáo học

- Nghiên cứu tôn giáo / Khoa học tôn giáo / Thần học

+ Phật giáo

+ Kitô giáo / Cơ đốc giáo, đạo Tin lành, Chính thống giáo

+ Hồi giáo

+ Tôn giáo mới

+ Tín ngưỡng

- Triết học

+ Triết học Việt Nam

+ Triết học phương Đông

+ Triết học phương Tây

+ Các vấn đề triết học           

- Xã hội học

- Công tác xã hội

- Khoa học quản lý

- Quản lý xã hội

- Quản lý giáo dục

- Quan hệ quốc tế

- Việt Nam học

- Thông tin - Thư viện

- Thông tin học

Và nhiều ngành chuyên ngành khác.

 

Thời gian nhận bài và đăng năm 2021

tháng 6/2021, tháng 7/2021, tháng 8/2021, tháng 9/2021, tháng 10/2021, tháng 11/2021, tháng 12/2021

 

 

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?