Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today - Duong Van Quy

Nguồn tham khảo

http://www.elibrary.vn/2021/05/factors-affecting-exercise-of-citizens.html

Tài liệu về nghiên cứu luật và quyền tiếp cận thông tin của công dân 

Bài báo: Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today

Tạp chí: Humanitarian Scientific Bulletin. 

2021. №4. Pp. 169-174. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4668681.

Tác giả của bài báo: Duong Van QuyBổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?