-->

Contributing to preserving the honor and conscience of teachers in Vietnam today

Triết học+

 http://www.academic.vn/2021/05/contributing-to-preserving-honor-and.htmlTài liệu hay về giáo dục Việt Nam
ISBN 978-5-907385-38-2
MODERN RESEARCH IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (May 19, 2021, Novorossiysk (Russia)). Resp. ed. Zaraisky A.A. Publishing house of the Central Business Center "Academy of Business", Saratov (Russia) 2021. – 106p.
Contributing to preserving the honor and conscience of teachers in Vietnam today
Do Thanh HaiThông tin liên hệ:
  • Hquảng cáo 2
  • Liên hệ: Ban biên tập
  • Phone/Zalo: 0uảng cáo 2000
  • Email: hphuuảng cáo 2.com
  • Website: www.huảng cáo 2t
Hãy liên hệ vớiuảng cáo 2sản phẩm phù hợp

eLIBRARY.vn


Tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.

Thông tin hữu ích
  • quảng cáo 1111
  • Liên hệ: quảng cáo 1111
  • Phone/Zalo: quảng cáo 1111
  • Email: xuaquảng cáo 1111
  • Website: www.quảng cáo 1111om
Hãy liên hệ vquảng cáo 1111hợp

ACADEMIC.VN


Thư mục tài liệu hay