Vai trò của người phụ nữ theo đạo Islam trong xã hội

 

Nguyễn Thị Vân, Ngô Phương Thảo. Vai trò của người phụ nữ theo đạo Islam trong xã hội.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?