Tư tưởng khoan dung của Nguyễn Trãi

 Hồ Công Đức. Tư tưởng khoan dung của Nguyễn Trãi.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.
Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?