Some models of constitutional review in the world and suggestions of new model of constitutional review in VietnamDinh Van Liem. Some models of constitutional review in the world and suggestions of new model of constitutional review in Vietnam // Domestic jurisprudence. Pp. 4-10. DOI: 10.24411/2412-8228-2021-10201. ISSN 2412-8228 (Print) ISSN 2541-7800 (Online)

http://www.elibrary.vn/2021/04/dinh-van-liem-some-models-of.html
Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->