Promoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categoriesPromoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categories 

Tran Thi Thu Ha

Bulletin of Science and Education. 

2021. № 6 (109). 

T.1. Pp. 75-84. 

ISSN 2312-8089. 

DOI: 10.24411/2312-8089-2021-10603

Nguồn bài viết: http://www.elibrary.vn/2021/04/tran-thi-thu-ha-promoting-role-of.html

Tham khảo thêm các bài viết hữu ích tại elibrary.vnXem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->