Hiểu thêm về tiếp nhận văn hóa Phật giáo ở Việt Nam qua một số tác phẩm văn học Nguyễn Thanh Tú, Phạm Thành Luân. Hiểu thêm về tiếp nhận văn hóa Phật giáo ở Việt Nam qua một số tác phẩm văn học.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->