Hành trình tôn giáo trong không gian công cộng ở các quốc gia khu vực Trung Âu

Hoàng Phương Thảo. Hành trình tôn giáo trong không gian công cộng ở các quốc gia khu vực Trung Âu.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?