Type Here to Get Search Results !

Chùa Việt trong ca dao – đôi nét phác họa

 Trần Thị Ngọc Anh. Chùa Việt trong ca dao – đôi nét phác họa.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.