Ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội Việt Nam từ Các mạng tháng Tám năm 1945 cho đến hiện nay

 Bùi Thị Hoàn. Ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội Việt Nam từ Các mạng tháng Tám năm 1945 cho đến hiện nay.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?