Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences Sưu tầm lại liệu hay về bạo lực gia đình ở Việt Nam đăng trên tạp chí uy tín ở nước ngoài.

Tên bài báo: Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Của tác giả: Hoang Tuyet Mai. 

tạp chí khoa học: Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 68-78. 

chỉ số DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10306. 

ISSN 2312-8267 (Print), ISSN 2413-5801 (Online).

Tham khảo từ nguồn: http://www.elibrary.vn/2021/04/access-to-social-work-services-for.html
Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->