Confucianism in Vietnam Under the Ly and Tran Dynasties: Development, Peculiarity and its Influence on Political Life Confucianism in Vietnam Under the Ly and Tran Dynasties: Development, Peculiarity and its Influence on Political Life

Hoang Thu Huong. Confucianism in Vietnam Under the Ly and Tran Dynasties: Development, Peculiarity and its Influence on Political Life // Humanitarian Scientific Bulletin. 2020. № 12. Pp. 1-7. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4399296.

http://www.elibrary.vn/2021/01/confucianism-in-vietnam-under-ly-and.htmlXem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->