Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики

Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

 

Май К Да, Зыонг Куок Куан. Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики // Гуманитарный научный вестник. 2020. № 9. C. 141-150. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4090432.
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com