Thông báo tuyển dụng từ Viện Triết học

Thông báo tuyển dụng từ Viện Triết học

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

 Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) hiện đang là cơ quan chủ trì chương trình khoa học: "Tập huấn nâng cao nhận thức về dân chủ cơ sở vùng dân tộc hiểu số ở tỉnh Vĩnh Long và Ninh Thuận", dưới sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg (Văn phòng Đông Nam Á).

Thời gian thực hiện: 18/7/2020 - 31/12/2020 

Để triển khai thực hiện công việc, Viện Triết học cần tuyển một số vị trí công việc sau:


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com