Thành lập Hội Triết học ở Việt Nam - Tổng hợp các bài viết trên báo chí

 Sáng nay 20/9, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu thành lập Hội Triết học. Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và giao nhiệm vụ cho Hội.


Thành lập Hội triết học Việt Nam: https://vnews.gov.vn/video/thanh-lap-hoi-triet-hoc-191489.htm

Đại hội thành lập Hội Triết học Việt Nam: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-thanh-lap-hoi-triet-hoc-viet-nam-617479/

Thành lập Hội triết học Việt Nam: https://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-lap-hoi-triet-hoc-viet-nam-1281750.html

Đại hội đại biểu thành lập Hội Triết học nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp: https://vass.gov.vn/hoi-nghi-hoi-thao/Dai-hoi-dai-bieu-thanh-lap-Hoi-Triet-hoc-1191

Hội Triết học chính thức được thành lập: https://vtv.vn/chinh-tri/hoi-triet-hoc-chinh-thuc-duoc-thanh-lap-20200920200832343.htm

Hội Triết học chính thức được thành lập: http://hvctcand.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-khac/hoi-triet-hoc-chinh-thuc-duoc-thanh-lap-1720

Ngành Triết học Việt Nam sẽ có những bước phát triển vượt bậc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/nganh-triet-hoc-viet-nam-se-co-nhung-buoc-phat-trien-vuot-bac-20200920155018731.htm

Ông Võ Văn Thưởng mong muốn Việt Nam có những triết gia tầm cỡ: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-vo-van-thuong-mong-muon-viet-nam-co-nhung-nha-triet-gia-tam-co-675179.html

Ông Võ Văn Thưởng: Vun đắp, bồi dưỡng để Việt Nam có những triết gia tầm cỡ: https://laodong.vn/thoi-su/ong-vo-van-thuong-vun-dap-boi-duong-de-viet-nam-co-nhung-triet-gia-tam-co-837810.ldo


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?