Hội thảo khoa học quốc gia "Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn" Hội thảo khoa học quốc gia "Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn"

Đỗ Dung & Mạnh Thắng

Nguồn: hcma.vn

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng ngày 22/4/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn"

ĐỌC TIẾPhttp://philosophy.vass.gov.vn/news/Quan-ly-Khoa-hoc/Hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-Di-san-V-I-Lenin-Gia-tri-ly-luan-thuc-tien-335.html


Xem bài viết theo nhãn

TÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com


DANH MỤC TẠP CHÍ 2020
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->