Hội thảo khoa học quốc gia "Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn"

 Hội thảo khoa học quốc gia "Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn"

Đỗ Dung & Mạnh Thắng

Nguồn: hcma.vn

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng ngày 22/4/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn"

ĐỌC TIẾP

http://philosophy.vass.gov.vn/news/Quan-ly-Khoa-hoc/Hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-Di-san-V-I-Lenin-Gia-tri-ly-luan-thuc-tien-335.html

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?